Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem

minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop

működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a

megadott elérhetőségeinken kaphat felvilágosítást.

A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján http://www.furdokadgyar.hu történő jogviszonyokra

terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:

http://www.furdokadgyar.hu/aszf.

1. A Szolgáltató adatai:

Név: Niagara 2003 Kft.

Székhely: 6726 Szeged, Fő fasor 129.

Cégjegyzékszám: 06-09-006785

Adószám: 11982087-2-06

Képviselő: Borbola Imre

Telefonszám: +36-30/99-56-022, 30/528-33-61

Üzleti tevékenység helye: 6721 Szeged, Brüsszeli krt. 20.

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: szeged@furdokadgyar.hu

Honlap: https://www.furdokadgyar.hu

Bejegyző bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

2. Vonatkozó jogszabályok:

2.1. A fent meghatározott internet címen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető

Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a webhelyen nyújtott szolgáltatás

Magyarországra irányul.

2.2. A szerződésre a magyar jog előírásai az irányadók és különösen az alábbi jogszabályok

vonatkoznak:

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

- 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező

jótállásról,

- 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

szabályairól,

- 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott

dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,

- 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,

- 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső

piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan

területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről,

valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv

módosításáról.

Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános

adatvédelmi rendelet).

2.3. A szerződés és a szerződéskötés – így a megrendelés és a visszaigazolás, valamint a

megrendelés elfogadásának – nyelve magyar.

3. Általános tudnivalók, a felek közötti szerződés létrejötte:

3.1. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételek (a továbbiakban: szerződési feltételek) a

webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webáruház szolgáltatásaira, a webáruházban megrendelhető

termékek adásvételére, illetve a webhelyen elérhetővé tett információkra vonatkoznak.

3.2. A Megrendelő a megrendelés véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF

rendelkezéseit. A webáruházon keresztül történő vásárlással a Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF

rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejövő

szerződés részét képezi.

4. Alapvető rendelkezések:

4.1. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

Az ÁSZF a weboldalon történő nyilvánosságra hozataltól hatályos és annak Szolgáltató általi

visszavonásáig, illetve az ÁSZF következő módosításáig érvényes.

5. Regisztráció és vásárlás:

5.1. A weboldal tartalma – mind a böngészés, mind a vásárlás – regisztráció nélkül elérhető bárki

számára. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton, a weboldalon keresztül leadott

megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

5.2. Szolgáltató a Megrendelő vételi ajánlatát köteles e-mailben visszaigazolni. Amennyiben e

visszaigazolás nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség, illetve bárminemű

szerződési kötelezettség alól. Szolgáltató a nem visszaigazolt terméket kiszállíttatni nem köteles.

5.3. A rendeléssel kapcsolatos értesítések a következők:

A weboldalon történt megrendelést követően a rendszer gépi visszaigazolást küld a Megrendelőnek,

mely tartalmazza az adott rendelésben megadott vevői és termék adatokat. A visszaigazolással a

Szolgáltató és a Megrendelő között létrejön a megállapodás.

5.4. Érvényes rendelést a számlázási és szállítási adatainak megadásával adhat fel a Megrendelő. A

Megrendelő köteles olyan szállítási címet megadni, amelyen az árut képes átvenni.

5.5. Megrendeléskor a Megrendelő kosarába helyezheti a kívánt termékeket, valamint itt választhat

fizetési és szállítási módot.

5.6. A weboldalon a termékek vételára magyar forintban kerül feltüntetésre, amely tartalmazza a

törvényben rögzített általános forgalmi adó (ÁFA) értékét. A termékek vételára nem tartalmazza a

kiszállítás költséget.

5.7. A weboldalon szereplő árak visszavonásig érvényesek és tájékoztató jellegűek.

5.8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot bármely számítási, szerkesztési, illetve nyilvánvaló

tévedés miatti árváltoztatásra vagy egyéb módosításra. A Szolgáltató az árak megváltoztatásának

jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba,

a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.

5.9. A Szolgáltató törekszik arra, hogy az áruellátás folyamatos legyen, de átmeneti készlethiány

előfordulhat, ezt a megrendelés visszaigazolásakor jelzi.

5.10. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra

visszavezethető szállítási és egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, a hibás

rendelésből adódó többletköltségeket a Megrendelőre átháríthatja.

5.11. A weboldalon használt termékfotók illusztrációként szerepelnek. A műszaki változtatások

jogát fenntartjuk. Minden méret tájékoztató jellegű.

5.12. Ha a Megrendelőnek az áruval kapcsolatos kérdése merülne fel, a Szolgáltató weblapján

feltüntetett elérhetőségén megválaszolják kérdéseit.

5.13. A Megrendelő személyesen, a Szolgáltató bemutatószalonjában is megvásárolhatja

Szolgáltató termékeit a weblapon feltüntetett címen.

5.14. A Szolgáltató telefonon nem fogad el megrendelést.

6. Fizetési feltételek

6.1. Webáruházi megrendelés leadásakor a Megrendelő az alábbi opciók közül választhat:

„Személyes átvétel”, akkor az alábbi fizetési feltételeket választhatja:

 készpénzben a termék átvételekor,

 bankkártyával a termék átvételekor,

 előre utalással díjbekérő alapján (az átutaláskor a Felhasználó köteles a díjbekérő sorszámát

minden esetben beírni a megjegyzés rovatba! A megrendelt terméket/termékeket a Megrendelő az

átutalt összeg Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése után veheti át.)

„Házhoz szállítással”, akkor az alábbi fizetési feltételeket választhatja:

 készpénzzel a termék átvételekor, megrendeléskor % előleg megfizetésével,

 előre utalással díjbekérő alapján (az átutaláskor a Felhasználó köteles a díjbekérő sorszámát

minden esetben beírni a megjegyzés rovatba! A megrendelt terméket/termékeket a Szolgáltató az

átutalt összeg bankszámlára történő beérkezése után adja át szállításra.)

6.2. Számla kiállítása:

 A Szolgáltató számlát állít ki a Megrendelő vásárlásáról és a számlát vagy személyesen adja át a

Megrendelő részére vagy elektronikus levélben küldi meg.

7. Termékek átvétele, szállítási feltételek:

7.1. A Megrendelő az alábbi módókon veheti át az árut: személyesen, vagy a Szolgáltatóval

szerződött fuvarozó szállítási vagy MPL kézbesítése útján.

Személyes átvétel a Szolgáltató telephelyén történik, nyitvatartási időben, előre leadott rendelés

alapján:

- 6791 Szeged, Subasa dűlő 2. szám alatt, hétköznap 7-15 óra között

vagy

- 6721 Szeged, Brüsszeli krt. 20. szám alatti bemutató szalonban előre leadott rendelés esetén

nyitvatartási időben hétköznap 9-17 óra között, valamint szombaton 9-12 óra között.

Fuvarozócéggel történő szállítás esetén:

- minden termékünk esetében egyedi szállítási díj kerül kiszámításra. A szállítási költség a

választott termék méretétől, súlyától és a kiszállítási távolságtól függ.

Magyar Postával történő szállítás esetén – 335/2012.(XII.4.) Korm. rendelet alapján max. 40 kg-ig:

- háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.

- háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.

- háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

7.2. Szállításra csak Magyarország területén belül van lehetőség. Szállítás előtt a Megrendelővel

minden esetben szállítási időpont egyeztetés történik.

7.3. A Megrendelő a kiszállítás időpontjában a terméket köteles ellenőrizni és hiánytalan teljesítés

esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra, terméksérülésekre vonatkozó

reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

7.4. A teljes vételár kifizetéséig az áru a Szolgáltató tulajdonában marad.

8. Elállás joga, módja, következményei

8.1. A Megrendelő a szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat. A

Megrendelő nem gyakorolhatja az elállás jogát az alábbi esetekben:

 olyan áru értékesítése esetében, melyek előre nem gyártott termék, hanem a Megrendelő kifejezett

kérésére, utasítása alapján, személyre szabottan egyedileg készülnek, kerülnek legyártásra pl. színes

termékek, egyedi méretre gyártott termékek, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható

vissza.

8.2. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő a nyilatkozatát az

elállási időszak lejárta előtt a Szolgáltatónak minden kétséget kizáróan igazolható módon megküldi.

Az elállási nyilatkozat megküldése legkésőbb az elállási időszak utolsó napján lehetséges minden

kétséget kizáróan igazolható módon a Szolgáltató részére.

8.3. Abban a nem várt esetben, ha a Megrendelő az elállási időszakon belül, minden kétséget

kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát a Szolgáltatónak, úgy minősül,

hogy a Megrendelő nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a

szerződés nem kerül felbontásra a Felek között.

8.4. Az Ügyfél a terméket köteles saját költségén a számlával és szállítólevéllel együtt visszajuttatni

Szolgáltató címére, melynek fejében a Szolgáltató köteles az Ügyfél által kifizetett összeget

haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon

belül visszatéríteni.

8.5. A Szolgáltató a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő a

terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta annak visszaküldését.

8.6. Amennyiben a Megrendelő az elállási időszak alatt eláll a szerződéstől, a Szolgáltató a

szerződés alapján kifizetett minden összeget visszatérít a Megrendelő részére az elállási nyilatkozat

Szolgáltató általi átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül, miután minden érintett terméket

maradéktalanul és sértetlenül visszaszolgáltatott a Szolgáltató részére.

8.7. A vételár visszatérítése nem vonatkozik a csomagolási, valamint a szállítási költségekre. Az áru

visszaküldésével kapcsolatos költséget a Megrendelő viseli.

8.8. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása

esetén köteles a teljes vételárat a Megrendelő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó

károk és költségek a Megrendelőt terhelik. A Szolgáltató jogosult a termék nem rendeltetésszerű

használatából eredő kárának megtérítését követelni a Megrendelőtől.

9. Kellékszavatosság, termékszavatosság

9.1. A kellékszavatosságra és termékszavatosságra a 2013. évi V. törvény a Polgári

Törvénykönyvről foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

9.2. Amennyiben a kiszállított áru láthatóan anyag– vagy gyártási hibás (ide tartoznak a szállításkor

keletkezett sérülések is), a Megrendelő az ilyen jellegű hibákat késedelem nélkül közölni köteles a

Szolgáltatóval. A Megrendelő a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet

kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény

teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest

aránytalan többletköltséggel járna.

9.3. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni, és

abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a

Megrendelőt terheli.

9.4. A szavatossági idő a teljesítés időpontjától számított kettő év. A szavatosságra vonatkozó igény

csak Magyarország határain belül üzembe helyezett termékkel kapcsolatosan érvényesíthető.

10. Jótállás

A Megrendelő és a Szolgáltató között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

- a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő

teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként

vállal, valamint

- a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX.

22.) Korm. rendelet szerint:

10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

250 000 forint eladási ár felett három év.

A Niagara 2003 Kft. által forgalmazott termékek jótállását a gyártó, illetve annak

magyarországi importőrei biztosítják.

10. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://www.furdokadgyar.hu

11. Panaszügyintézés és Jogérvényesítési lehetőségek:

A Megrendelő a termékkel vagy az Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói

kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36-30/99-56-022, +36-30/528-33-61

Internet cím: https://www.furdokadgyar.hu/

E-mail: szeged@furdokadgyar.hu

Írásban postai úton: Niagara 2003 Kft- 6726 Szeged, Fő fasor 129.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a

vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek a termék

fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban

álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint

orvosolni. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali

kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos

álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati

példányát a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb

30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően -

az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra

vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az

Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a

beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és

intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt

törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A

telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt

a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a Megrendelő neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a Megrendelő panaszának részletes leírása, a Megrendelő által bemutatott iratok,

dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. a Szolgáltató nyilatkozata a Megrendelő panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Megrendelő aláírása,

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt

szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig

köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni

arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület

eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes

hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület

székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A

tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése

érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita

a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva

a Megrendelő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Megrendelő fogyasztói

jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes

fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a

fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági

feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája

itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

Bírósági eljárás: A Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó

követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló

2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben

fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön

jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető

Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a

Megrendelő az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Az eljárásra - a Megrendelő erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a

Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek

keretében fennáll a Szolgáltatóknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat

megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület

előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított

személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye

nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van

bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének

megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság

rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a

vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó,

bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett

módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése

is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli

rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése

céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az

ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő

érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a

vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő

kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület

elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró

vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a

címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig

történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő

megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell,

a. a Megrendelő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b. a fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett

testület megjelölését,

d. a Megrendelő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok

bizonyítékait,

e. a Megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett Szolgáltatóval közvetlenül

megkísérelte a vitás ügy rendezését

f. a Megrendelő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását

nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési

meghagyás kibocsátása iránti kérelem-előterjesztésére nem került sor

g. a testület döntésére irányuló indítványt,

h. a Megrendelő aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek

tartalmára a Megrendelő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli

nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Megrendelő rendelkezésére álló

egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a Megrendelő

meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ érhető el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu ; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu ; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu